Konfigurator dla TECH Sterowniki | Ateneo.pl

Konfigurator dla TECH Sterowniki

Naszym celem było przygotowanie zaawansowanego konfiguratora systemów sterowania ogrzewaniem. 

Adres konfiguratora: www.techsterowniki.pl/konfigurator-systemow
Szczegółowy opis działania konfiguratora można znaleźć w artykule poradnikowym Konfigurator systemów TECH Sterowniki

Zakres:

  • analiza potrzeb
  • projektowanie UX / UI
  • programowanie
  • stały rozwój i support
  • wideo promocyjne

Konfigurator dla firmy TECH Sterowniki

Sukcesy:

  • popularność konfiguratora przekroczyła oczekiwania
  • udane wdrożenie skomplikowanego systemu zależności
  • konfogurator jest skutecznym generatorem zapytań B2B i B2C dla firmy